93-130 Łódź

ul. Kaliska 25/27

tel/fax 42 681-78-02

UWAGA!

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 40

ogłasza

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLAS PIERWSZYCH

- od 07.07 do 18.07.2014 - składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do gimnazjum spoza obwodu, które dysponuje wolnymi  miejscami

- 25.07.2014 - wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych

- od 28.07 do 01.08.2014 - potwierdzenie woli nauki w wybranym gimnazjum, w tym dostarczenie wymaganych przez gimnazjum dokumentów

- 04.08.2014 - wywieszenie list uczniów przyjętych

W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady składania dokumentów, wzory wniosków oraz tryb postępowania, jak w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacje o prowadzonym przez gimnazja postępowaniu uzupełniającym dostępne będą
na stronach internetowych gimnazjów uczestniczących w tym postępowaniu.

POBIERZ CAŁĄ TREŚĆ KOMUNIKATU

Wydziału Edukacji UMŁ wraz z koniecznymi dokumentami

2014 to „Rok żołnierza tułacza”. Z tej okazji w kl. 3b, 3c odbyła się lekcja otwarta prowadzona przez polonistkę i historyka. Temat lekcji: „O żołnierzu tułaczu” dotyczył walk Polaków na różnych frontach II wojny światowej oraz motywu powracającego żołnierza z tułaczki w poezji Władysława Broniewskiego. Hufce pracy ufundowały nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy najlepiej wypadli w konkursie wiedzy, podsumowującym lekcję. Okazało się, że taka forma pracy jest bardzo atrakcyjna dla młodzieży, gdyż integracja języka polskiego i historii spowodowała dużą aktywność i zaciekawienie uczniów. Lekcję dopełniły utwory muzyczne, upamiętniające bitwę pod Monte Cassino i powstanie warszawskie.

Nagrodą była także wycieczka do Parku Poniatowskiego, miejsca, gdzie znajdują się groby żołnierzy  radzieckich oraz Grób Nieznanego Żołnierza.

09.05.2014r. tego dnia po raz  pierwszy odbył się konkurs „ Jestem bezpieczny w szkole”. Przedstawiciele klas trzecich  podzieleni na zespoły losowali zadania. Należało przeprowadzić resuscytację- akcję ratowania osoby poszkodowanej – nieprzytomnej, u której nie stwierdzono oddechu. Następnie uczniowie obejrzeli film, pokazujący prawidłowe przeprowadzenie RKO w różnych sytuacjach, które mogą się nam przydarzyć w domu, szkole, na pływalni, w czasie wakacji.

Nagrodami w konkursie były: oceny bardzo dobre z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa,

dyplomy oraz nagrody rzeczowe przygotowane przez hufiec OHP z ul. Milionowej - min. odtwarzacz MP3.


1 miejsce - Adrian Baranowski i Michał Janiszewski klasa 3c, drugie miejsce - Kamil Czerwiński klasa 3b, trzecie miejsce-Marek Krawczyk i Grzegorz Mikołajczyk.

Gratulacje!

    13.05.2014 Dzień Patrona szkoły odbył się w rocznicę  śmierci naszej patronki Wandy Rutkiewicz .

W poprzedzającym to święto tygodniu przeprowadzono lekcje wychowawcze na temat osiągnięć naszej patronki i celów jakimi kierowała się w życiu.

13.05. 2014r przeprowadzono konkurs wiedzy o himalaistce.

    Pierwsze miejsce zajął -Marek Krawczyk klasa 3c, drugie miejsce- Natalia Popińska klasa2b, trzecie miejsce -Sebastian Pawlik klasa 3c.

Następnie  odbyły się krótkie zawody wykazujące sprawność i wytrzymałość fizyczną uczniów. Nagrodami były dyplomy wraz z albumami na temat gór, słodycze a przede wszystkim wyjście na ściankę wspinaczkową w łódzkiej Manufakturze dla wszystkich uczestników konkursów gwarantowany przez hufiec OHP z ul. Milionowej.

    Najważniejszą częścią obchodów było spotkanie z  himalaistą p. Pawłem Michalskim. Jest on uczestnikiem programu” Polski himalaizm zimowy Polskiego Związku Alpinizmu”, członkiem kadry narodowej PZA we wspinaczce wysokogórskiej, członkiem Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego.

Z wielką pasją opowiadał o tym , czym jest  himalaizm i swoją prezentacją  zainteresował naszych uczniów. Pokazał  czekany, raki, kombinezon puchowy, namiot i liny z oprzyrządowaniem a nawet 2,5 kilogramowe buty.  Mogliśmy obejrzeć piękno i grozę gór na  krótkich filmach kręconych podczas wypraw.

Przed nami wspinaczka na sztucznej ściance. Powodzenia....

Jednocześnie przypominamy, że w pierwszej turze naboru:

03.07.2014r. upływa termin dostarczania przez rodziców dokumentów wskazanych przez gimnazjum

04.07.2014r. zostaną wywieszone listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

W ramach obchodów Święta Konstytucji 3 maja Renata Lichota przygotowała gazetkę szkolną, wprowadzająca do uroczystości szkolnych.  15 maja odbył się uroczysty apel na sali gimnastycznej poświecony majowemu świętu. Uczniowie pod kierunkiem p .Izy Stawińskiej- Madaj przygotowali 20 minutową inscenizację słowno-muzyczną, na którą składały się scenki dotyczące  samego wydarzenia historycznego. Aktorzy przebrani byli w stroje nawiązujące do czasów szlacheckiej Rzeczpospolitej .  Wykonywali także pieśni patriotyczne przy akompaniamencie p. Darka Kossakowskiego

W dniu 23.05 miała miejsce wycieczka łódzkim szlakiem żołnierzy tułaczy w której uczestniczyli uczniowie klas 3c i 3b wraz z nauczycielami; Panią Justyną Ostrowską  i Panem  Pawłem Luniakiem. Uczniowie zatrzymali sie m.in. przed pomnikiem Ignacego Skorupki-bohaterskiego kapelana w czasie wojny polsko- bolszewickiej,  Grobem Nieznanego Żołnierza, a  w parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego  przed grobami poległych Żołnierzy radzieckich, którzy wyzwalali Łódź.

31 maja pracownicy i uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 40 zorganizowali festyn dla społeczności lokalnej.

W tym dniu na uczestników czekało wiele atrakcji: loteria fantowa, stoiska, na których za symboliczną złotówkę można było kupić ubrania, kosmetyki prezentowane przez firmę Oriflame.

Dla wszystkich gości festynu przygotowano poczęstunek: ciasta, grill z kiełbaskami. Dużym zainteresowaniem cieszył się wiejski stół z kanapkami ze smalcem i ogórkiem.

Z myślą o najmłodszych uczestnikach festynu przygotowano wiele gier i zabaw
z atrakcyjnymi nagrodami oraz malowanie twarzy. Każde dziecko mogło obejrzeć wóz strażacki nie tylko z zewnątrz, ale również od środka. 

Majówkę na Kaliskiej wsparli nasi przyjaciele: Pan Jarosław Tumiłowicz - radny Rady Miejskiej w Łodzi, OHP, Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rolnych "GÓRNIAK", Zjazdowa S. A. Łódzki Rynek Hurtowy, Pan Sławomir Masłowski, Stowarzyszenie Kupców Rynek - Pionier.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!