93-130 Łódź

ul. Kaliska 25/27

tel/fax 42 681-78-02

e-mail: gim40@szkoly.lodz.pl

 

SEKRETARIAT CZYNNY JEST W DNI ROBOCZE

W GODZINACH: 8.00 -16.00

we wtorki w godzinach: 9.00 -17.00

NASZA SZKOŁA

008-2011

NASI PARTNERZY:

10 październia  2016 - odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły - większością głosów przewodniczącą Samorządu została wybrana uczennica klasy 3a - Klaudia Sokołowska. Opiekunem samorządu został Jakub Olczyk. Jednocześnie wyłoniono naszych przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta Łodzi.

tekst - R.Duszynski, foto - J.Olczyk

14 październia  2016 - uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor odczytała list gratulacyjny Pani Minister Anny Zalewskiej i wręczyła nagrody licznym nauczycielom i pracownikom Administracji i Obsługi oraz podziękowania dla współpracujących z nami wychowawców OHP. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar Publicznego Gimnazjum nr 40. Po części oficjalnej odbyłą się krutka część artystyczna, z udziałem uczniów Koła Teatralnego pod kierunkiem Pani Izabeli Stawińskiej-Madaj.

tekst, foto - R.Duszynski

19 październia  2016 - w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, organizowanego pod auspicjami Stowarzyszenia Doradców Zawodowych, w naszej szkole odbył się Dzień Kariery. Spośród licznie zaproszonych gości zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Inspektor Barbara Suchara. Zorganizowaliśmy prezentacje kilku szkół ponadgimnazjalnych - między innymi: ZSP nr 22, ZSETH i ZSR. Odbył się pokaz mody przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Mody, który cieszył się wielkim zainteresowniem publiczności. Nasi, i zaproszeni, uczniowie z zaprzyjaźnionych gimnazjów mieli możliwość wziąć udział w pokazach i zajęciach warsztowych z fryzjerstwa, kosmetyki, stolarstwa, ratownictwa medycznego a nawet masażu, który przygotowała Szkoła Społecznego Towarzystwa Oświatowo-Medycznego. Nauczyciele naszej szkoły - Pan Paweł Luniak i Pani Ewelina Kaźmierczak, którzy są przewodnikami po Łodzi, przygotowali prezentację zawodu przewodnika. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne prowadzone przez Zespół Szkół Rzemiosł. Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy przedstawili swoją ofertę w zakresie szkoleń i kursów zawodowych oraz wsparcia urzędu w poszukiwaniu pracy. Pani Dorota Świt - doradca zawodowy ŁCDNiKP poprowadziła warsztaty - “Moja Kariera Zawodowa”, których zwieńczeniem było ułożenie ścieżki kariery - wszyscy mogliśmy się przekonać, że szkoła jest początkiem kariery.

tekst, foto - R.Duszynski

17 grudnia - Rajd Mikołajkowy “Łagiewniki” - kiedy kartki z kalendarza pokazują grudzień, wiele osób myśli o prezentach mikołajkowych. Ale gdzie spotkać patrona tego dnia? Uczniowie naszego gimnazjum postanowili poszukać go... na rajdzie w Lesie Łagiewnickim. Podczas sobotniej wycieczki, stosownie do okazji, wędrowaliśmy w czerwonych czapeczkach. Spacer w ramach wyznaczonej trasy pozwolił nam w praktyce wykorzystać umiejętności z lekcji geografii - właściwe odczytanie mapy, to klucz do sukcesu na leśnym szlaku. Przydała się również z zajęć wychowania fizycznego, ponieważ do przejścia mieliśmy ok. 6 kilometrów. Na necie spotalismy się ze świętym Mikołajem, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i wzmocniliśmy siły przy ognisku z kiełbaskami. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnych wycieczkach.

tekst/foto: E. Kaźmierczak, red.: R. Duszyński

21 grudnia - Szkolna Wigilia - liczna grupa uczniów i nauczycieli, pod kierunkiem Pani Izabeli Stawińskiej-Madaj, przygotowała przedstawienie bożonarodzeniowe bogato zilustrowane muzycznie przez p. Dariusza Kossakowskiego - trąbka, p. Roberta Duszyńskiego - gitara i p. Stawińską - klawisze. Wystąpili także nauczyciele: p. Dyrektor - Iwona Wojtacka, p. Karina Jasiaczek, p. Ewelina Kaźmierczak, p. Wiaczesław Jacewicz oraz p. Andrzej Nowak. Po przedstawieniu i tradycyjnych życzeniach licznie zaproszeni goście, uczniowie i pracownicy szkoły miło spędzili czas przy wigilijnym stole z kolędą i pastorałką.

tekst - R. Duszyński